Vytisknout

Základní registry - certifikát pro program Triáda (Munis)

Žádost o certifikát pro základní registry - pro Triádu

Prodloužení certifikátu neexistuje - vždy se žádá o nový certifikát. 

Důležitá webová stránka: http://www.szrcr.cz/vyvojari/spravci

Důležitý dokument: http://www.szrcr.cz/uploads/Vyvojari/Postup_pro_vytvor_eni_z_a_dosti_o_digita_lni_certifika_t_pro_produkc_ni_prostr_edi_v1_7.pdf

Dobré postupy jsou přímo na webu Triády: Bulletin: 2/2012, 3/2012, 4/2012, 5/2012, http://www.munis.cz/share/ega/prehled.asp

       

 

Certifikát je nutné nějak podsunout Triádě, aby ho začala používat. Jak na to?

Můžeme využít návody, které jsou od Munisu na webu - v této fázi jde o Bulletin 5/2012

V zkratce jde o tyto kroky: