Vytisknout

Licenční server pro terminálové služby RDP - Windows server 2016 - instalace, aktivace

Instalace a konfigurace licenčního serveru - Windows server 2016

Jak zprovoznit licenční server a aktivovat terminálové licence CAL na uživatele na Windows server 2016 v síti s AD?

Řešení

Pokud máte více serverů a jeden z nich bude určený pro terminálové přístupy. Instalujte Licenční server např. na serveru kde běží AD.

Nainstalujte tyto ROLE. V SERVER MANAGERU zvolte - MANAGE - ADD ROLES...

 

Instalujte ROLE

Po instalaci a restartu serveru. Jděte do licenčního managera - SERVER MANAGER - TOOLS - REMOTE DESKTOP SERVICES - REMOTE DESKTOP LICENSING MANAGER

Přes pravé tlačítko na názvu serveru volte INSTALL LICENSES

V licenčním průvodci zvolte licenční program 

Pak naťukejte licenční klíč, který najdete v obálce, kterou jste zakoupili.

Dále pak je nutné na licenčním serveru a hlavně na terminálových serverech!!! změnit GPO - jděte do Local group policy editoru (buď najděte v administrátorských nástrojích nebo spusťte gpedit.msc).

Najděte větěv - COMPUTER CONFIGURATION - ADMINISTRATIVE TEMPLATES - WINDOWS COMPONENTS - REMOTE DESKTOP SERVICES - REMOTE DESKTOP SESSION HOST - LICENSING

Nastavte 

    

RESTARTUJTE SERVER!!!!! Do doby než restartujete nebude přidělování licencí fungovat.

 

Nyní můžete překontrolovat zda je vše OK. Spusťte RD Licensing Diagnoser (SERVER MANAGER - TOOLS - REMOTE DESKTOP SERVICES - REMOTE DESKTOP LICENSING DIAGNOSER