• +420 777 057 761
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

NÚKIB - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

NUKIB rss feed
 1. Předseda Legislativní rady vlády (LRV) včera svým stanoviskem doporučil vládě návrh zákona o kybernetické bezpečnosti ke schválení. Stalo se tak v návaznosti na upravené znění návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti, které Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) předložil na konci května Legislativní radě vlády.
 2. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) upozorňuje na zvýšené riziko nesofistikovaných útoků cílících na dostupnost (tzv. DDoS) v období od 7. do 9. června 2024, kdy se v České republice a dalších členských státech Evropské unie konají volby do Evropského parlamentu. Cílem se mohou stát zejména kandidující politické strany, případně organizace jinak zapojené do volebního procesu (např. veřejná správa či média). Tyto útoky zatím nejsou v České republice evidovány, avšak byly zaznamenány například v Nizozemsku, kde volby probíhaly ve čtvrtek. Zdůrazňujeme, že se jedná o útoky, kdy útočníci usilují zejména o svoji medializaci, aniž by způsobili dlouhodobé dopady na fungování zasažených organizací.
 3. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) dnes předložil Legislativní radě vlády (LRV) upravené znění návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti, které zapracovává cenné podněty a připomínky, které LRV k návrhu adresovala na jednání 4. dubna 2024, kdy projednání rovněž přerušila za účelem zapracování těchto připomínek.
 4. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) pořádá ve spolupráci se sdruženími CZ.NIC a NIX.CZ jubilejní 10. ročník konference CyberCon, která se uskuteční od 9. do 11. září v Brně. CyberCon je jednou z největších českých konferencí věnujících se kybernetické i informační bezpečnosti a je určena nejen expertům ze státní, soukromé a akademické sféry, ale i studentům a zájemcům o téma kybernetické a informační bezpečnosti.
 5. Česká republika se úspěšně zúčastnila největšího mezinárodního cvičení kybernetické bezpečnosti na světě ‒ Locked Shields 2024
 6. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v březnu totožný počet incidentů jako uplynulý měsíc. Jednalo se tak již o pátý měsíc v řadě s podprůměrnými hodnotami evidovaných incidentů. Stejně jako v únoru byl zaznamenán i jeden významný kybernetický incident. Zbylých 17 incidentů pak spadalo do kategorie méně významných. I nadále v přehledu dominují incidenty spojené s dostupností. Evidovány byly také incidenty z kategorií Průnik a Informační bezpečnost a oproti únoru i Škodlivý kód.
 7. Podle informací amerického ministerstva spravedlnosti a jejich tiskové zprávy měl ruským státem sponzorovaný aktér APT28 (též známý jako Forest Blizzard, Fancy Bear či Sofacy Group), podléhající ruskému vojenskému zpravodajství (GRU), vytvořit síť kompromitovaných routerů Ubiquity Edge OS (tzv. botnet síť). Kompromitace se týká stovek těchto zařízení pro malé či domácí kanceláře (SOHO routers), přičemž největší riziko kompromitace platí pro zařízení s výchozími administrátorskými hesly.
 8. V operačním systému FortiOS používaném ve firewallech FortiGate od společnosti Fortinet, Inc. byly opraveny dvě kritické zranitelnosti, které jsou vzdáleně zneužitelné. Jedna z nich je již aktivně zneužívána. Doporučujeme neprodleně provést aktualizaci všech zranitelných produktů od této společnosti. V případě, že firewally nenabízí provedení aktualizace, je nutné ji stáhnout přímo z webu výrobce. 
 9. Na konci prosince 2023 došlo ke zveřejnění nového druhu útoku mířícího na SSH protokol – útok Terrapin, který využívá zranitelnosti CVE-2023-48795. Jedná se o prefix truncation attack, kdy útočník manipuluje daty při ustanovování komunikace tzv. handshake. Tím zapříčiní použití méně bezpečných algoritmů a deaktivaci některých bezpečnostních protiopatření.
 10. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) upozorňuje na hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti spočívající v používání mobilní aplikace WeChat a její čínské verze Weixin (dále jen WeChat) společnosti Tencent. Kombinace velkého objemu sbíraných uživatelských dat, jejichž množství a způsob sběru mohou sloužit k přesnému zacílení kybernetických útoků, působení v právním prostředí Čínské lidové republiky (ČLR) a vlivové působení ČLR v České republice vede k důvodné obavě ze zneužití dat, která aplikace shromažďuje. Ačkoliv je v České republice počet aktivních uživatelů této aplikace v porovnání s jinými podobnými platformami výrazně nižší, může se mnohdy jednat o exponované osoby, jako jsou diplomaté, obchodníci, akademici nebo čínští disidenti. Tyto osoby pak mohou být cílem sběru citlivých informací, které lze později zneužít např. k vydírání nebo jiné formě prosazování zájmů škodlivých aktérů.
 11. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal aktualizovanou verzi dokumentu obsahující doporučení v oblasti kryptografických prostředků. Podle § 26 písm. d) vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat mají povinné osoby podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů povinnost zohlednit tato doporučení vydaná NÚKIB za účelem ochrany aktiv informačního a komunikačního systému.
 12. Byla vydána aktualizovaná verze příznaků TLP ke sdílení chráněných informací, na základě které upravujeme „Doporučení k používání protokolu TLP“. Do 31. 12. 2022 je vyžadován přestup na novější verzi.
 13. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra (MV) připravil bezpečnostní doporučení pro vývoj otevřeného softwaru. Doporučení je určeno vývojářům a osobám zabývajícím se kybernetickou bezpečností nebo společnostem dodávajícím software. Nenahrazuje požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti a není pevně závazné. Je tak na konkrétních organizacích, které části a v jaké míře budou u svých projektů případně využívat.
 14. Signal je široce využívaná multiplatformní služba pro bezpečnou šifrovanou komunikaci. Ačkoli jde o poměrně bezpečnou aplikaci, je zapotřebí, aby ji každý uživatel správně nastavil a dodržoval základní bezpečnostní zásady. NÚKIB proto doporučuje všem uživatelům Signalu, aby co nejdříve začali uplatňovat níže uvedená doporučení:
 15. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace a Vojenským zpravodajstvím Doporučení pro hodnocení důvěryhodnosti dodavatelů technologií do 5G sítí v České republice (dále jen „Doporučení“). Význam telekomunikačních sítí nastupujících generací je pro celou společnost mimořádný a omezování bezpečnostních rizik těchto sítí je tedy nezbytné pro vytvoření a udržení odolné infrastruktury České republiky. Cílem Doporučení je nabídnout operátorům, potažmo celému odvětví elektronických komunikací, pohled bezpečnostně relevantních institucí státu na základní východiska posuzování důvěryhodnosti dodavatelů technologií do 5G sítí a navrhnout kritéria, která mohou přispět k výběru důvěryhodných dodavatelů.