Print

Jak zjistit jestli jsou Windows aktivované?

Jak zjistit zda jsou Windowsy aktivované?

Spusťte příkazový řádek CMD (jako administrator). Do příkazového řádku vložte:

slmgr / xpr

a stiskněte enter.

Možné výsledky: